“Defining your art practice”

Mijn exemplaar met notitieblaadjes her en der.

Plan and Play, Play and Plan is een nuttig handboek voor het intentioneel definiëren van je kunstenaarschap door Janwillem Schrofer. Het behandelt zowel inhoudelijke (interne) als operationeel-zakelijke (externe) aspecten van het voeren van een artistieke praktijk. Schrofer presenteert meerdere lijsten en modellen die helpen bij het kiezen en invullen van de rol of rollen die je als kunstenaar vervult.

Voor elk van de elf rollen, of posities zoals Schrofer ze noemt, word je uitgedaagd om de juiste koppeling te maken tussen je interne drijfveren en de externe representatie daarvan. En dat heeft dan ook weer consequenties over het speelveld waarin je je dan dus begeeft. Als kennisoverdracht een drijfveer is dan kan educator een positie zijn. De markt waarin je je dan begeeft is een andere dan wanneer je graag technisch onderzoek verricht en dus meer in een laboratorium omgeving zou willen werken.

Verhelderend is het conceptuele raamwerk voor het atelier (studio) als bestaande uit Tafel, Werkbank, Schap en Deur als de artistieke, technische, sociale en commerciële peilers onder je praktijk. Een handig instrument voor het plotten van je huidige en gewenste situatie. Schrofer presenteert ook een pragmatische formule voor een effectieve combinatie van CV, portfolio en “knipselmap” als middel om je koers van verleden via heden naar de toekomst te overzien.

De instrumenten, modellen en oefeningen (reflecties) zijn algemeen genoeg om van toepassing te zijn op een breed en variabel domein als dat van de beeldend kunstenaar. Tegelijkertijd zijn ze zo specifiek en concreet dat je er ook echt mee aan de slag kunt.

Een waardevolle en nuttige uitgave dus. Dan neem je de wat meanderende spreek-schrijftaal en soms wat al te letterlijke omzetting van het Nederlands naar het Engels graag voor lief. Aanbevolen.